A fejléc-képek, kereső, kenyérmorzsa és menü átugrásával a tartalomra A kiadványok navigációjára ugrás A lábrészre ugrás

Napraforgó Óvoda és Tagóvodája

Óvodánkról

  • a gyermeki játék elsődlegességének hangsúlyozása
  • a személyiségből kiinduló, a fejlődési különbözőségeket figyelembevevő nevelés a másság elfogadásával és tiszteletben tartásával
  • egyéni fejlettségnek megfelelő képesség és személyiségfejlesztés