A fejléc-képek, kereső, kenyérmorzsa és menü átugrásával a tartalomra A kiadványok navigációjára ugrás A lábrészre ugrás

Oktatás
Pilisvörösvár és környéke kézikönyve

Napraforgó Óvoda és Tagóvodája

Óvodánkról

 • a gyermeki játék elsődlegességének hangsúlyozása
 • a személyiségből kiinduló, a fejlődési különbözőségeket figyelembevevő nevelés a másság elfogadásával és tiszteletben tartásával
 • egyéni fejlettségnek megfelelő képesség és személyiségfejlesztés

Borostyán Természetvédő Óvoda

Óvodánkról

 • egészséges életmód kialakítása, szocializáció biztosítása
 • az anyanyelvi és értelmi nevelés
 • játék, tevékenységekben megvalósuló tanulás, munka jellegű tevékenységek
 • külső világ megismerése
 • vers, mese, ének zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, kézimunka, mozgás
 • néphagyományőrzés
 • cigány kisebbségi faladatok, egyenlő eséllyel történő iskolakezdés lehetőségének biztosítása, gyermekvédelem
 • differenciált képességfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése