óvoda

Klotildligeti Óvoda

Óvodánkról

 • Napsugár Óvoda Tagóvodája
 • családias környezet
 • mozgás, sport fontossága
 • a gyermekek természetes mozgásigényének fejlesztése

Hétszínvirág Óvoda

Óvodánkról

 • gyermekközpontú nevelés
 • differenciáltan segítségnyújtás a gyermekek személyiségfejlődéséhez
 • egyéni képességeik kibontakoztatása
 • életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő érési, fejlődési ütem figyelembevétele
 • kommunikációs (anyanyelvi) és zenei nevelés

Waldorf Óvoda – Solymár

Óvodánkról

 • Célunk: a gyermek fejlődő belső világát védeni, ápolni és erősíteni, hogy testileg egészséges, lelkileg szabad, szellemileg kreatív legyen, képessé váljon arra, hogy környezetét emberségesebbé tegye
 • Alapelv: az óvodáskorra jellemző utánzásos tanulás, ami az óvónők mintaképül szolgáló tevékenysége által fejlődik ki
 • Természetes anyagokból készített egyszerű játékeszközök
 • Hagyományos családi háztartásra épülő tevékenységkör
 • Ünnepek,

Szivárvány Óvoda

 • E-mail: szkovoda@freemail.hu

Óvodánkról

 • Keresztény szellemiségben nevelés

 

Napsugár Óvoda

 • E-mail: napsugar@solymarovi.t-online.hu

Óvodánkról

 • a gyermekek környező világának tevékeny megismerésére
  • vers- mese
  • ének, zene, énekes játékok
  • rajzolás, mintázás, kézimunka
  • mozgás
 • német nemzetiségi nevelés
 • hagyományőrzés
 • madár barát óvoda,