oktatás

Szent László Óvoda

Óvodánkról

 • Keresztény értékek közvetítésével a hitre való nevelés, a magyarságtudat erősítése
 • Keresztény értékeket közvetítő, szeretetteljes, a családokkal együttműködő nevelésünkkel igyekszünk mintát,

Napsugár Óvoda – Piliscsaba

Óvodánkról

 • Értékazonosság és megtartás, együttműködés, szakmai felelősség
 • Érzelmi nevelés, szocializáció
 • Játék és tevékenységben történő tanulásszervezés
 • Egészséges életmódra nevelés

Klotildligeti Óvoda

Óvodánkról

 • Napsugár Óvoda Tagóvodája
 • családias környezet
 • mozgás, sport fontossága
 • a gyermekek természetes mozgásigényének fejlesztése

Hétszínvirág Óvoda

Óvodánkról

 • gyermekközpontú nevelés
 • differenciáltan segítségnyújtás a gyermekek személyiségfejlődéséhez
 • egyéni képességeik kibontakoztatása
 • életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő érési, fejlődési ütem figyelembevétele
 • kommunikációs (anyanyelvi) és zenei nevelés