A fejléc-képek, kereső, kenyérmorzsa és menü átugrásával a tartalomra A kiadványok navigációjára ugrás A lábrészre ugrás

ÁÜF (általános üzleti feltételek)

A Kézikönyvünk kiadványban és interneten megjelenő hirdetések megjelentetéséhez és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez.

Cég neve: Csillag Kiadó Kft.
Székhely: 7400 Kaposvár, Szentpáli utca 55.
Cégjegyzékszám: 14-09-310094
Adószám: 12454183-2-14
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
Felelős szervező: Csillag László
+36 30-924-60-90Telefonhíváskezikonyvunk.hu
E-mail: csillaghirdetes@gmail.com

a továbbiakban: a Kiadó.

A Kiadó kötelezettségei:

  1. A megadott adatokat és reklámhírdetést közzé teszi a megjelölt kiadványban (kivéve ha csak interneten kéri a hírdetést) és az interneten.
  2. A megjelenő adatok ellenőrzése céljából a szerződéskötést követő 15 napon belül írásban (e-mailben vagy postai úton egyeztet) a Hirdetővel.
  3. A hírdető  készpénzzel vagy a kiállított számla alapján átutalással fizet.
  4. A kiadványban megjelenő Hírdetőknek a Kiadó tiszteletpéldányt küld.
  5. A Kiadó gondoskodik a kiadvány terjesztéséről,hogy az adott területen minden lakóhoz és vállalkozóhoz eljusson a kötet.
  6. A Kiadó vállalja, hogy a Hírdető akcióit évente legfeljebb 12 alkalommal a honlap hírlevelében közzéteszi.

A hírdető elfogadja a következő feltételeket:

  1. A Hírdető az adategyeztetés elküldését követően 5  munkanapon belül írásban kérheti az adatok módosítását. Ha a határidőn belül módosítás nem érkezik a Kiadóhoz, az adategyeztető és a korrektúrapéldány elfogadottnak minősül.
  2. A Hírdető köteles a hírdetési díjat legkésőbb a számla kiállításától számított 15 napon belül megfizetni. Amennyiben nem történik meg a befizetés, a számla kiegyenlítéséig késedelmi kamatot köteles fizetni, mely a jegybanki alapkamat kétszerese.
  3. A hírdetési szerződéstől elállni a kiadvány szerkesztésének lezárásáig írásban lehetséges.